🇧🇪 Training De Kracht van Positieve Gezondheid in België – start 16 mei 2024

599,00 excl. tax

Benieuwd hoe je met Positieve Gezondheid aan de slag kan? Dan is de training ‘De Kracht van Positieve Gezondheid’ misschien wat voor jou? In de training verken je het gedachtegoed, leer je meer over toepassingen in de praktijk en krijgen professionals die al met Positieve Gezondheid werken de handvatten om ermee aan de slag te gaan.

Description

Deze online training omvat de e-learning: Introductiemodule ‘Essentie van Positieve Gezondheid’*

Met Positieve Gezondheid brengt u het werkplezier weer terug in de praktijk. Het werkelijke contact van mens tot mens geeft het gevoel weer betekenisvol bezig te zijn. In deze module doet u als zorgprofessional ervaring op in het ontdekken van de kracht van het concept Positieve Gezondheid. U ontwikkelt uw eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in uw dagelijkse praktijk.

 

Inhoud

De training Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk heeft als doel dat u groeit in een mindset waarbij de ander regie kan nemen over diens gezondheid en welzijn. Dat vraagt het nodige van u als professional. U moet kunnen luisteren en durven loslaten, maar ook kaders kunnen geven binnen het gesprek. Door die combinatie kan de ander leren benoemen wat voor hem belangrijk is en stappen zetten richting zijn doelen. In deze training start u met het vinden van uw eigen basis en het ervaren van het concept van Positieve Gezondheid. Wat houdt het werken op deze manier eigenlijk in en wat zou het voor u persoonlijk betekenen? Wat zou het voor uw patiënten betekenen en wat wordt er anders aan uw werk(wijze)? U leert het gespreksinstrument het spinnenweb te gebruiken als tool om samen een gesprek te starten en de ander te laten vertellen over wat er bij hem leeft. Vervolgens leert u om in te gaan op de veranderwens van de ander en hem concrete stappen te helpen benoemen die hij zelf kan zetten (met uw ondersteuning of met die van een ander).

Voor wie?

Huisartsen en medewerkers uit de eerstelijn, die verbonden zijn aan de desbetreffende huisartsenpraktijk. Een duo heeft uit ondervinding méér slaagkans om het model PositieveGezondheid te verduurzamen.

 • Circa 12 deelnemers.
 • Totaal: 10 studie-uren (inclusief 2 zelfstudie uren voor de e-learning module)
 • *Indien u de e-learning al heeft gevolgd ontvangt u € 99,- korting.

Programma

Bijeenkomst 1: donderdag 16 mei 2024 (16.00-20.00 uur in De Droomgaard, Broechem)

In deze module doet u als zorgprofessional ervaring op hoe u persoonsgericht kan werken door te werken met het concept Positieve Gezondheid. Met een voorbereidend inspiratiepakket, live sessies en aan de hand van veel praktische casuïstiek uit het handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk maakt u kennis met zowel het gedachtengoed als de toepassing in de praktijk. U ontwikkelt uw eigen stijl voor het voeren van een ander gesprek met Positieve Gezondheid en dit een plek te geven in uw dagelijkse werk.
Verder komt aan de orde:

 • Kennismaking met het gedachtegoed Positieve Gezondheid en beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag.
 • Zelf ervaren van uitgangspunten Positieve Gezondheid.
 • Spinnenweb bespreken en komen tot een veranderwens.
 • Oefenen gesprek met de ander.

Bijeenkomst 2: donderdag 6 juni 2024 (12.00-14.00 uur online)

 • Bespreken veranderwens, eigen ervaringen delen.
 • Voorwaarden voor communicatie om regie bij ander te laten en ander te stimuleren.
 • Oefenen het andere gesprek i.c.m. uitleg over het actiewiel.
 • Reflectie op oefening/casuïstiek praktijk/thuis.
 • Focus op patiëntengroepen.
 • Toepassen in de spreekkamer, de praktijk(organisatie) en in de wijk.
 • Uw voornemen voor Positieve Gezondheid.

Bijeenkomst 3: donderdag 20 juni 2024 (16.00-18.00 uur)

 • Live of online nog gezamenlijk met de groep te bepalen
 • Ophalen en delen ervaringen/casuïstiek.
 • Vervolg oefenen het gesprek en bespreken randvoorwaarden implementatie.

Praktische informatie

 • Voor wie? Huisartsen en medewerkers uit de eerste lijn, die verbonden zijn aan de desbetreffende huisartsenpraktijk. Een duo heeft uit ondervinding méér slaagkans om het model Positieve Gezondheid te verduurzamen.
 • Gedurende de eerste sessie zijn we op bezoek bij de bijzondere locatie De Droomgaard van Eric Boydens, Broechem (bij Antwerpen)
 • Adres: Moorstraat 2a, 2520 Broechem
 • Accreditatie is aangevraagd.
 • Na inschrijving is uw deelname bevestigd.
 • Trainer: Karolien van den Brekel, CRKBO geregistreerd.

 

U ontvangt voor de training het inspiratiepakket “kennismaking met Positieve Gezondheid” met video’s en voorbereidende opdrachten. Tijdens de eerste trainingsdag ontvangt u het handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk.
U kunt vanaf dan opgenomen worden in het internationale netwerk dat ijvert voor méér arbeidsvreugde voor huisartsen waarbij tegelijk patiënten en overheid 
tevredener mee zijn.